Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου, ώστε αφενός να καθοριστούν στις διατάξεις αυτού τα τέλη για τη σύναψη πολιτικής συμβίωσης και για την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου του Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης και αφετέρου να προστεθεί η υποχρέωση των συμβίων για καταβολή τέλους, σε περίπτωση που επιθυμούν τη λύση πολιτικής συμβίωσης. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολιτική συμβίωση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα