Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αύξηση των ποινών που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα για τη διάπραξη του αδικήματος της υποκίνησης βίας ή μίσους λόγω γενετήσιου προσαvατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Στόχος της εισήγησης για την αύξηση των ποινών του εν λόγω αδικήματος είναι η ευθυγράμμισή τους με τις αντίστοιχες ποινές που προβλέπονται στον περί της Καταπολέμησης Ορισμένωv Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου [Ν. 134(1)/2011], στον οποiο δεν ποινικοποιείται η βία ή/και το μίσος που στρέφεται κατά ατόμων ή ομάδας ατόμων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμό ή της ταυτότητας φύλου τους.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται επίσης αναγκαία ώστε να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (European Commission and Ιntolerance – ECRI), οι οποίες δέον να λαμβάvονται υπόψη από τη Δημοκρατία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έμφυλες διακρίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα