Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε να απαλειφθούν οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες στα πλαίσια ποινικής δίκης ο κατηγορούμενος, σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του και καλείται από το δικαστήριο να προβάλει την υπεράσπισή του, έχει δικαίωμα να επιλέξει να προβεί σε ανώμοτη δήλωση, οπότε δεν υπόκειται σε αντεξέταση.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος ο κατηγορούμενος, σε περίπτωση που κρίνεται από το δικαστήριο ότι αποδείχτηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του, θα δύναται να ασκήσει το ήδη προβλεπόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία δικαίωμα, ήτοι να δώσει μαρτυρία από τη θέση εξεταζόμενου μάρτυρα, αφού ορκιστεί ως μάρτυρας, οπότε υπόκειται σε αντεξέταση ως μάρτυρας, ή να ασκήσει το δικαίωμα σιωπής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα