Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε οι διατάξεις του άρθρου 88 να μην απαιτείται να εφαρμόζονται σωρευτικώς επί των προβλεπόμενων ποινών του αδικήματος αλλά διαζευκτικώς για σκοπούς παραγραφής κατηγοριών σε συνοπτικές δίκες.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη για την καλύτερη εφαρμογή και διασαφήνιση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

3 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα