Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου του 2004, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διάταγμα, με το οποίο να καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, και όταν επικρατούν στην αγορά ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών.

Η παρούσα τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι η υφιστάμενη νομοθεσία περιορίζει την δυνατότητα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διάταγμα καθορισμού των ανώτατων τιμών πετρελαιοειδών μόνο στην περίπτωση που το ύψος των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών, στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά, είναι σε υπερβολικά πιο ψηλό επίπεδο από ότι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Καύσιμα, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Στέφανος Στεφάνου

Ημερολόγιο

31 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα