Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, ώστε να καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των εκτοπισμένων, καθώς η διαδικασία αυτή παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες επηρεάζουν αλυσιδωτά και ουσιαστικά τον προγραμματισμό των δικαιούχων για παροχή στεγαστικής βοήθειας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκτοπισθέντες, Επιδόματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νίκος Κέττηρος, Χρίστος Χριστόφιας, Χρίστος Χριστοφίδης

Ημερολόγιο

6 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα