Ο περί Παροχής Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι  η τροποποίηση του περί της Παροχής Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις που αφορούν στην παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση και επιδόματος για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίοι αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το αξίωμα μετά την 1η Οκτωβρίου 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα