Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε η ισχύουσα αναστολή του χρόνου παραγραφής για αγώγιμα δικαιώματα που αφορούν σε απαίτηση για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα δεκαπέντε μηνών.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αγώγιμο δικαίωμα, Δικαιοσύνη

Ημερολόγιο

March 9, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

April 6, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

April 6, 2023

Επανατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

April 6, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα