Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης έκδοσης Κανονισμών του βασικού νόμου, ώστε να επιτρέπεται η έκδοση Κανονισμών για την παραχώρηση συντάξεων και φιλοδωρημάτων με αναδρομική ισχύ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

March 10, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα