Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης, με την επιβολή υποχρέωσης σε επιχειρήσεις ή/και άλλους φορείς και πρόσωπα που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οδική ασφάλεια, να προωθούν κατάλληλα μηνύματα οδικής ασφάλειας. 

Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης Διατάγματος από τον Υπουργό, στο οποίο θα καθορίζονται απαιτήσεις για σκοπούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, με τη συμπερίληψη επικοινωνιακών μηνυμάτων, σε διαφημίσεις προώθησης αγοράς, ή χρήσης οχημάτων, ή διαφημίσεις που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ, ή να καθορίσει άλλους τρόπους ένταξης επικοινωνιακών μηνυμάτων σε διαφημίσεις προώθησης για την αγορά ή χρήση τέτοιων οχημάτων ή διαφημίσεις που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ.

Την υποχρέωση για συμπερίληψη των μηνυμάτων θα την έχει, με βάση το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, το πρόσωπο εκ μέρους του οποίου γίνεται η προώθηση του προϊόντος. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Οδικοί μεταφορείς, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

24 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα