Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου, ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου να διενεργεί οποιαδήποτε απαιτούμενη δαπάνη υπό τη μορφή δωδεκατημορίου, στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός αυτού δεν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους που ο εν λόγω προϋπολογισμός αφορά. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού

Ημερολόγιο

11 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα