Ο περί Ναυσιπλοΐας Αναψυχής στη Δημοκρατία Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καθοριστεί ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο για τη λειτουργία και επιθεώρηση των σκαφών αναψυχής και την απόκτηση άδειας χειριστή για χειριστές όλων των σκαφών αναψυχής, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και να προωθηθεί η ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής στις κυπριακές θάλασσες στο πλαίσιο βέλτιστων διεθνών πρακτικών.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ναυτιλιακά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα