Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη να προσφεύγει σε αρμόδιο δικαστήριο και να υποβάλλει αίτηση έκδοσης ειδικού απαγορευτικού διατάγματος για αναστολή της σκοπούμενης πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου ή για παραμερισμό της ειδοποίησης πώλησης, αμφισβητώντας είτε την ύπαρξη οφειλής, είτε το ποσό της οφειλής, είτε τη νομιμότητα της σύμβασης είτε τη νομιμότητα της υποθήκης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων

Ημερολόγιο

25 Φεβρουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα