Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η προστασία που παρέχεται στους καλούμενους «εγκλωβισμένους αγοραστές» να επεκταθεί και σε αγοραστές οι οποίοι κατέθεσαν σύμβαση πώλησης στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο μέχρι την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023 αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, όπως ισχύει σήμερα. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Δάνεια, Κτηματολόγιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα