Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2021

Για σκοπούς διασφάλισης της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων της υπό δημιουργία Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου, και υποβοήθηση του έργου της στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει στους κατόχους των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, που σήμερα εκτελούν μεγάλος μέρος των καθηκόντων της νέας Αρχής, εάν οι ίδιοι το επιθυμούν και διασφαλίζοντας όλα τους τα δικαιώματα και ωφελήματα, να μεταφερθούν στη νέα Αρχή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα