Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, ώστε να καθορισθεί ότι η ρύθμιση ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση επικίνδυνης μολυσματικής ασθένειας ειδικά όσον αφορά τον περιορισμό ή την απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων σε δημόσιους ή άλλους χώρους ή θεμάτων που άπτονται της ελευθερίας της έκφρασης, θα γίνεται με Κανονισμούς που θα εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη Βουλή προς έγκριση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Πασιουρτίδης, Άριστος Δαμιανού, Ευανθία Σάββα

Ημερολόγιο

8 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα