Ο περί Κτηνιατρικών Τελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τελών Νόμου του 2002 και συγκεκριμένα του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του Νόμου, το οποίο προβλέπει ότι το ύψος των κτηνιατρικών τελών δημοσιεύεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Επίσημη Εφημερίδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη κάθε έτους και με περίοδο ισχύος από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.  

Με την τροποποίηση που προωθείται, θα παρέχεται πλέον δυνατότητα στην Αρμόδια Αρχή να καθορίζει και να δημοσιεύει τα κτηνιατρικά τέλη όποτε το κρίνει αναγκαίο. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

27 Απριλίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα