Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, ώστε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ο οποίος εκλέγεται ανά τριετία από αδειούχους κτηματομεσίτες, να μη δικαιούται να διεκδικήσει επανεκλογή εφόσον έχει συμπληρώσει δύο θητείες στη θέση αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κτηματομεσίτες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Παύλος Μυλωνάς

Ημερολόγιο

13 Σεπτεμβρίου, 2019

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

15 Απριλίου, 2021

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα