Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, ώστε να μην παραχωρείται κρατική φοιτητική μέριμνα σε φοιτητές που σπουδάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και διαμένουν στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Παύλος Μυλωνάς, Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα