Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να πληρωθούν ορισμένα κενά και ασάφειες τα οποία έχουν παρατηρηθεί από τη μέχρι τούδε πρακτική εφαρμογή του και των οποίων η πλήρωση και/ή ρύθμιση έχει κριθεί αναγκαία. Επιπροσθέτως, καθορίζεται επακριβώς ο αριθμός των κοινοβουλευτικών συνεργατών, τους οποίους έκαστο κοινοβουλευτικό κόμμα ή ανεξάρτητος Βουλευτής θα έχει δικαίωμα να εργοδοτήσει σε κάθε Βουλευτική Περίοδο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βουλή των Αντιπροσώπων, Κοινοβουλευτικοί συνεργάτες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα