Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η απαγόρευση στους μαθητές και στις μαθήτριες να έχουν καλυμμένο το κεφάλι τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρύπτονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Επίσης σύμφωνα με την πρόταση νόμου δεν επιτρέπεται στις μαθήτριες να είναι ντυμένες με ισλαμική ενδυμασία, όπως μπούρκα, νικάμπ, χιτζάπ, τσαντόρ, σεβόμενοι τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των γυναικών, όπως και την ισότητα των φύλων που πρέπει να υπάρχει σε δημοκρατικές χώρες.

Με τον προτεινόμενο νόμο θα υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης της ταυτότητας ενός προσώπου, το οποίο διακινείται ανάμεσα σε άλλα πρόσωπα και ειδικότερα εντός του σχολικού χώρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

6 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα