Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε αναφορικά με πρόσωπο που εκπίπτει του δικαιώματος: 

(α) για επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας ή σωματικής βλάβης, καθότι εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό νόμιμη κράτηση, το μισό του ποσού του αντίστοιχου επιδόματος που κανονικά θα καταβαλλόταν στον ίδιο να καταβάλλεται στα εξαρτώμενά του, καταντίστοιχο με τον προβλεπόμενο σχετικά με τη σύνταξη ανικανότητας τρόπο και

(β) για επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας, σωματικής βλάβης ή ανικανότητας, καθότι εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό νόμιμη κράτηση, αυτό να του καταβάλλεται αναδρομικά, σε περίπτωση αθώωσής του ή αναστολής της ποινικής δίωξης του. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Σωφρονιστικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα