Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, να παρέχεται δικαίωμα για σύνταξη χηρείας σε χήρους, ανεξάρτητα του χρόνου θανάτου της συζύγου, κατά τον ίδιο τρόπο που παρέχεται το εν λόγω δικαίωμα σε χήρες.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 28 του Συντάγματος, η κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης με βάση το φύλο σε περίπτωση παροχής δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας καθώς και η επίτευξη περαιτέρω ισονομίας και ισότητας μεταξύ των φύλων σε σχέση με τα δικαιώματα συζύγου σε περίπτωση θανάτου του έτερου συζύγου, ανεξαρτήτως φύλου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έμφυλες διακρίσεις, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα