Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, έτσι ώστε το Συμβούλιο Αποφυλάκισης να υποχρεούται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις του οικογενειακού και του κοινωνικού περιβάλλοντος του κρατούμενου και του θύματος ή των θυμάτων και των συγγενών αυτών πριν από τη λήψη της απόφασής του επί του αιτήματος του κρατούμενου για την υπό όρους αποφυλάκισή του επ’ αδεία για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής του για το εναπομείναν μέρος αυτής εκτός φυλακών.

Επιπρόσθετα, η τροποποίηση αφορά την κοινοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Αποφυλάκισης εντός μίας βδομάδας στο επηρεαζόμενο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του κρατούμενου και στο θύμα ή στα θύματα και τους συγγενείς τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Σωφρονιστικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα