Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρόταση νόμου είναι η παροχή εξουσίας στην Επιτροπή Κατάταξης των Φυλακών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για κατ’ οίκον περιορισμό υποδίκων, με την τοποθέτηση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Σωφρονιστικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα