Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε ο ΦΠΑ να μην επιβάλλεται επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς μείωσης της έκθεσης των καταναλωτών στις ευμετάβλητες ενεργειακές τιμές και συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που διεξάχθηκε κατά την 24η και 25η Μαρτίου 2022, στα συμπεράσματα της οποίας καλούνται τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την περαιτέρω ανακούφιση των ευάλωτων καταναλωτών και για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο ορiζοντα.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επιφέρουν στην κοινωνία και την οικονομία οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών και αναμένεται να παρέχει ουσιαστική στήριξη στους καταναλωτές για να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος των πετρελαιοειδών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Καύσιμα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Στέφανος Στεφάνου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

2 Αυγούστου, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα