Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Φαρμακευτικής, στο οποίο κατατίθενται, μεταξύ άλλων, όλα τα τέλη που εισπράττονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Υγεία, Φάρμακα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

24 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα