Ο περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του εν θέματι νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 5(3) των περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμων του 1967 μέχρι 2011, με τη διαγραφή της πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία, για να δικαιούται εργοδοτούμενος ετήσια άδεια μετ’ απολαβών, θα πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον 13 εβδομάδες εντός του έτους αδείας. 

Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγεται η σύγκρουση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 περί ορισμένων πλευρών της διευθέτησης του χρόνου εργασίας αλλά και με τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ (υπόθεση C-173/99). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εναρμόνιση ΕΕ, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

March 2, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

April 6, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα