Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα που προσλαμβάνονται ως οπλίτες με σύμβαση στην Εθνική Φουρά να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση τις ηλικίας των σαράντα δυο (42) ετών.  

Η ρύθμιση αυτή εισάγεται σε αντικατάσταση της ισχύουσας σύμφωνα με την οποία η συνολική διάρκεια της σύμβασης ενός οπλίτη περιορίζεται στα 10 έτη, ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία προσλαμβάνεται.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα