Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της προσφοράς εθελοντικής εργασίας από εθελοντές πυροσβέστες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου καθορίζονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εθελοντή πυροσβέστη.

2. Ο διοικητικός και επιχειρησιακός έλεγχος εθελοντή πυροσβέστη.

3. Τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη και οι λόγοι παύσης, αφαίρεσης και αναστολής της ιδιότητας αυτής.

4. Η εκπαίδευση υποψήφιου εθελοντή πυροσβέστη.

5. Η στολή και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός εθελοντή πυροσβέστη, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης από αυτόν υπηρεσιακής άδειας οδηγού/χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων/μηχανημάτων.

6. Η τήρηση μητρώου εθελοντών πυροσβεστών και η διατήρηση καταστάσεων στις οποίες καταγράφονται οι ημερομηνίες και οι ώρες συμμετοχής κάθε εθελοντή πυροσβέστη σε επιχειρήσεις, εκπαιδεύσεις και υπηρεσία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

23 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα