Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος και Συναφείς Νόμοι του 2024

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων, ώστε να επιτευχθούν ο εξορθολογισμός της πληροφόρησης που παρέχεται μέσω του Μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και η απλοποίηση των διαδικασιών. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα