Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) Νόμου, ώστε να μην επηρεάζεται το κύρος των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής από την χηρεία θέσης μέλους της. 

Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 13 του περί ΕΤΕΚ Νόμου, με την προσθήκη του εδαφίου (9) ώστε οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής να είναι έγκυρες ανεξάρτητα αν χηρεύει οποιαδήποτε θέση μέλους της. 

Σημειώνεται ότι στον περί ΕΤΕΚ Νόμο περιέχεται σχετική πρόνοια για την περίπτωση χηρείας θέσης μέλους του Γενικού Συμβουλίου, όχι όμως για την Διοικούσα Επιτροπή. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΕΤΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

6 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

24 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα