Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο γίνεται εισαγωγή πιο αναλογικών κανόνων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Με την εφαρμογή του πιο πάνω πακέτου μέτρων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στην ΕΕ δεν θα υπόκεινται πλέον σε κανόνες προληπτικής εποπτείας (π.χ. αρχικό κεφάλαιο) που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για τις τράπεζες, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη φύση των εργασιών τους. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες συστημικές εταιρείες επενδύσεων θα υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς με τις τράπεζες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Επενδύσεις, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

25 Φεβρουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα