Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) και Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων, ώστε μεταξύ άλλων, να παρέχεται η ευχέρεια επένδυσης των περιουσιακών στοιχείων του προβλεπόμενου Ειδικού Ταμείου και σε κρατικά αξιόγραφα της Δημοκρατίας μέχρι ενός προκαθορισμένου ανώτατου ποσού και να αρθεί η στρέβλωση που δημιουργείται κατά τον υπολογισμό της ετήσιας σύνταξης, στην περίπτωση που η αναπροσαρμογή του μέσου όρου των ακαθάριστων ετήσιων συντάξιμων απολαβών με βάση την αξία της ασφαλιστικής μονάδας υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές κατά την αφυπηρέτηση.

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα