Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση δύο ξεχωριστών δικαστηρίων, του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, συγκροτούμενα εκ πέντε δικαστών και δύο δικαστών αντίστοιχα, τα οποία θα έχουν δικαιοδοσία συντρέχουσα με τη δικαιοδοσία των επαρχιακών δικαστηρίων και τα οποία θα αναλάβουν την εκδίκαση εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων με ταχείες διαδικασίες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα