Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε επιθεωρητή να προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση αδικήματος κατά παράβαση προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει αυτού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία, Ρύπανση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

1 Φεβρουαρίου, 2019

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα