Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του άρθρου 44 του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, που αφορά προσωρινές διατάξεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ο Νόμος θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία που θα τίθετο σε ισχύ το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την επαναψήφιση και επαναθέσπιση του Νόμου το 1982, το άρθρο 44 θα έπρεπε να καταργηθεί, όμως, αντί αυτού, εξακολουθεί να παραμένει, με αποτέλεσμα να προκύπτει, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, νομικό ζήτημα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα