Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 εως 2020, έτσι ώστε να συντμηθεί η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο και συνακόλουθα της δήλωσης για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, σε ότι αφορά στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, ώστε αυτή να λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2022, αντί στις 2 Ιανουαρίου 2023, με στόχο να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για ενσωμάτωση του συμπληρωματικού στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο για να χρησιμοποιηθεί για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

27 Οκτωβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα