Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των προεκλογικών δαπανών των υποψηφίων οι οποίες διενεργούνται για σκοπούς ενοικίασης χώρων για τη λειτουργία γραφείου και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων προς όφελος αυτών, διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων προς τιμήν τους και εργοδότησης προσωπικού, πέραν των προβλεπόμενων στον εν λόγω νόμο δαπανών αναφορικά με τις διαφημιστικές υπηρεσίες. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

25 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα