Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε για την εκλογή των αρχηγών των κομμάτων ή των επικεφαλής συνασπισμών πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ως μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων να ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν για τους υπόλοιπους υποψηφίους για ανάδειξη στο εν λόγω αξίωμα. 

Ειδικότερα, με την εν λόγω πρόταση νόμου προτείνεται η κατάργηση της διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία οι αρχηγοί των κομμάτων και οι επικεφαλής των ως άνω συνασπισμών θεωρείται ότι λαμβάνουν τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι είναι οι ψήφοι του συνδυασμού του οικείου κόμματος ή συνασπισμού.

Συναφώς, τα εν λόγω πρόσωπα δε θα δύναται να εκλέγονται στο αξίωμα του βουλευτή, σε περίπτωση που έχουν λάβει λιγότερους σταυρούς προτίμησης από άλλους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού, στην ίδια εκλογική περιφέρεια στην οποία κατέρχονται ως υποψήφιοι. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βουλή των Αντιπροσώπων, Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας, Παύλος Μυλωνάς, Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα