Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή διατάξεων στο βασικό νόμο που να παρέχουν τη δυνατότητα διορισμού ως μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής και λειτουργού τύπου κατώτερης κλίμακας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), όταν η θέση αυτή δεν μπορεί να πληρωθεί από ανώτερο λειτουργό του οικείου Γραφείου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Μεταφραστές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

17 Ιουνίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

14 Απριλίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα