Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι να διασφαλιστεί η αρχή της χρηστής διοίκησης, καθώς επίσης και να διασφαλιστεί ότι τα καταλληλότερα και εμπειρότερα άτομα θα καταλαμβάνουν τις εν λόγω θέσεις.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα