Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η ΕΔΥ κατά τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία να ενεργεί αναφορικά με την απόδοση των υποψηφίων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που εισήχθησαν στον βασικό νόμο, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και περίληψη στους καταλόγους υπαλλήλων που δύναται να διοριστούν ως ερευνώντες λειτουργοί για τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίοι καταρτίζονται σε υπουργεία, ανεξάρτητα γραφεία ή υπηρεσίες υπαλλήλων διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του κυβερνητικού μισθολογίου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

2 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα