Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) και Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων, ώστε να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διατμηματική προαγωγή οι θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού-Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος [Κλίμακα Α13(ii)] και Προϊστάμενου Νοσηλευτικού ΛειτουργούΝοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας [Κλίμακα Α13(ii)].  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα