Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε: 

(α) να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των γενικών διευθυντών των δύο γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με τη διαχείριση του προσωπικού που υπάγεται σε κάθε διεύθυνση, με αφορμή τον διαχωρισμό του σε δύο γενικές διευθύνσεις και την κατάταξη των τμημάτων/υπηρεσιών του υπουργείου μεταξύ των δύο αυτών διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τον προϋπολογισμό του 2024 και  

(β) να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διατμηματική προαγωγή οι θέσεις της Δικαστικής Υπηρεσίας. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

11 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα