Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να μην είναι εφικτή η χορήγηση άδειας στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για μερική απασχόληση και συμμετοχή τους σε προγράμματα που προσφέρονται από τον Οργανισμό Νεολαίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΟΝΕΚ, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Παύλος Μυλωνάς, Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

9 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα