Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της επαναλειτουργίας των δύο ανωτάτων δικαστηρίων, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από την 1η Ιανουαρίου 2023 στην 1η Ιουλίου 2023.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία και στελέχωση τόσο των ως άνω αναφερόμενων δικαστηρίων όσο και των πρωτόδικων δικαστηρίων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα