Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της επαναλειτουργίας των δύο ανωτάτων δικαστηρίων, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από την 1η Ιανουαρίου 2023 στην 1η Ιουλίου 2023.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία και στελέχωση τόσο των ως άνω αναφερόμενων δικαστηρίων όσο και των πρωτόδικων δικαστηρίων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ημερολόγιο

October 27, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

December 2, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα