Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των σχεδίων νόμου είναι η παροχή της δυνατότητας στους ειδικούς αστυνομικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται στην Αστυνομία με σύμβαση, να εκτελούν βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη φρούρηση και τη φύλαξη υποδομών και χώρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

20 Ιουνίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα