Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022

Με το αναφερόμενο νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί εισήγηση της Ηγεσίας Αστυνομίας και τυγχάνει της έγκρισης των Συνδέσμων της Αστυνομίας, παρέχεται η δυνατότητα σε μέλη της Αστυνομίας που διορίστηκαν ως Ειδικοί Αστυνομικοί (μισθοδοτικής κλίμακας Α1-Α2-Α5 ή Α1-Α3-Α5) ή ως Αστυφύλακες (μισθοδοτικής κλίμακας Α3-Α5-Α7), και τα οποία κατέχουν τα προσόντα ειδικοτήτων χειριστών πτητικών μέσων, μηχανικών πτητικών μέσων, ηλεκτρονικών μηχανικών πτητικών μέσων, κυβερνητών αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρονικών αστυνομικών ακάτων, μηχανολόγων μηχανικών αστυνομικών ακάτων και τους έχουν ανατεθεί και εκτελούν τέτοια καθήκοντα στην Αστυνομία, να μπορούν τουλάχιστον να διεκδικούν διορισμό τους σε εξειδικευμένη θέση της ειδικότητας που κατέχουν και τα καθήκοντα της οποίας εκτελούν, μισθοδοτική κλίμακας Α8-Α9-Α10-Α12, όταν αυτή κενωθεί, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

27 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα