Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και έχει τα εκλογικά προσόντα να καθίσταται αυτοδικαίως υποψήφιος εκλογέας και να εγγράφεται στον οικείο εκλογικό κατάλογο χωρίς την υποβολή σχετικής εκ μέρους του αίτησης, αλλά με μέριμνα του οικείου Επάρχου.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

4 Ιουλίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα